Playing Now

20 Feb 2016

Kata Bijak

2 Januari
Sebelum kita dapat memberi pertolongan kita perlu memahami, sebelum kita memahami, kita perlu menyimak, sebelum kita menyimak, kita perlu berhening diri.

19 Feb 2016

Kata Bijak

6 Januari
Kewelas asihan, menuntun agar kesedihan pergi, dan membimbing kebahagiaan supaya masuk.

15 Feb 2016

Kata Bijak

3 januari
Seseorang tidak dapat mencapai kebahagiaan, seseorang dapat mengembara pada jalannya.

13 Feb 2016

Kata Bijak

7 Januari
Mengapa mencari-cari banyak hal diluar diri sendiri? Segala hal yang kita perlukan, sudah siap dalam diri kita.

12 Feb 2016

Kata Bijak

4 Januari
Perdamaian dunia akan diawali, ketika kita mengakhiri peperangan di dalam batin kita masing- masing

Pages