Manakala kita kasih dan dermawan pada orang lain, kita akan memperoleh perhatian mendalam dan cinta kasih.