Kewelas asihan, menuntun agar kesedihan pergi, dan membimbing kebahagiaan supaya masuk.