Keserakahan mendatangkan benih-benih kebencian, kepicikan, kesombongan, pemikiran bagi keuntungan dan ketidakpuasan.Dengan kedermawanan mendatangkan cinta kasih, kebijaksanaan, kebersahajaan batin, perhatian bagi semuanya dan keriangan yang agung.