10 Juni
Hanya ketika dalam kedamaian dengan diri sendiri, kita akan mencapai kehidupan berdamai bersama dengan orang lain.