Sebelum kita dapat memberi pertolongan kita perlu memahami, sebelum kita memahami, kita perlu menyimak, sebelum kita menyimak, kita perlu berhening diri.