Keserakahan mendatangkan benih-benih kebencian, kepicikan, kesombongan, pemikiran bagi keuntungan dan ketidakpuasan. Dengan kedermawaan mendatangkan cinta kasih, kebijaksanaan, kebersahajaan batin, perhatian bagi semuanya dan keriangan yang agung.