Bebih-benih kebencian kita dan kobaran kemarahan akan berbalik pada kita laksana debu-debu terlontar balik oleh angin, laksana arus yang menentang arah.