Kenapa mesti resah oleh masalah yang tidak terselesaikan? kenapa mesti resah oleh hal-hal yang tidak dapat ditata ulang? Mengapa mesti merisaukan semua itu?