Barang siapa menerima apa-apa yang diperoleh dalam hidupnya dan melepaskan yang meninggalkannya.