Batin yang welas asih memahami: Tiada kepaitan, tiada baik, tiada benar, tiada engkau, tiada penghakiman, tiada buruk, tiada salah, tiada daku. Hanyalah harapan-harapan kebahagiaan bagi semua makhluk.