Fokus pada yang kita kerjakan, kini juga konsentrasi, memerlukan perhatian.